Αυτο-διάτρησης Bits από Krham

Αυτο-διάτρησης Bits από Krham

Σταυρός bits κουμπί, έχουν υψηλό ρυθμό εργασίας σε περιοχές όπου το έδαφος δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, και όπως και τα υπόλοιπα κομμάτια και περίβλημα κορώνες, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν και στις δύο πρότυπα, custom made-και με ειδικά χαρακτηριστικά, αν χρειάζεται το συνιστούσα.

Last Update: 6. October 2011 07:48

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this equipment listing?

Leave your feedback
Submit
Other Equipment