Αυτο-διάτρησης Bits από Krham

Αυτο-διάτρησης Bits από Krham

Σταυρός bits κουμπί, έχουν υψηλό ρυθμό εργασίας σε περιοχές όπου το έδαφος δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, και όπως και τα υπόλοιπα κομμάτια και περίβλημα κορώνες, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν και στις δύο πρότυπα, custom made-και με ειδικά χαρακτηριστικά, αν χρειάζεται το συνιστούσα.

Other Equipment