Pressure Washers Portable מ מערכות ניקוי Aaladin

Pressure Washers Portable מ מערכות ניקוי Aaladin

עבודה הדורשת לחץ קיטור גבוה, או שילוב של שניהם, מנקי אלה הלחץ ניידים נועדו ללכת לאן שיחות חובה. מערכת בידוד חדש מהונדסים לקבלת יעילות ויכולת שירות קל הופך את 13 ו 14 סדרה ייחודית.

עם מנהג יצוק, פוליאתילן קורוזיה הוכחה טנק דלק, קרמיקה הבוכנה חגורת מונחה המשאבה, פאנל הבלעדית של אורות אבחון תקלות הגנה הקרקע, בסדרה זו הוא יושב בכיתה משלהם.

Other Equipment